βρυῶν

βρύα
fem gen pl
βρυάζω
swell
fut part act masc voc sg
βρυάζω
swell
fut part act neut nom/voc/acc sg
βρυάζω
swell
fut part act masc nom sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Βρυῶν — Βρύης masc gen pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βρύων — βρύον oyster green neut gen pl βρύ̱ων , βρύω to be full to bursting pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄλλων ἰατρὸς ἔλκεσι βρύων. — См. Врачу, исцелися сам …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • BOREUM — promontor. Hiberniae in ora Boreali. Ptolem. Tellinghead Ortelio. Aliis S. Hellens head. Aliis Capo de Ligra dicitur: Ubi Venicnii populi nunc Cap Enis, in Lagenia provinc. et Comitatu Dungalensi. Baudrand. Item Cyrenae regionis promontor. Capo… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • врачу, исцелися сам — (иноск.) исправься сам прежде, чем осуждать других Ср. Aliorum medicus, ipse ulceribus scatea. Ср. Άλλων ιατρός ελκεσι βρύων. Врач других, а сам в ранах. Plutarch. in commentario. Ср. Иисусу подали книгу пророка Исаии, и Он... нашел место, где… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Врачу, исцелися сам — Врачу, исцѣлися самъ (иноск.) исправься самъ прежде, чѣмъ осуждать другихъ. Ср. Aliorum medicus, ipse ulceribus scates. Ср. Ἄλλων ἰατρὸς ἔλκεσι βρύων. Пер. Врачъ другихъ, а самъ въ ранахъ. Plutarch. in commentario. Ср. Іисусу подали книгу пророка …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • OLEA — I. OLEA Minervae inventrici, apud Poetas, sacra: iuxta illud Virg. l. 1. Georg. v. 18. Oleaeque Minerva Inventrix: Olympionicarum frontes cinxit, secundum quosdam, vide supra Cotinus: pacisque, nec non duritiei emollitae, agriculturae,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αερόφυτος — η, ο Βοτ. όρος, ο οποίος χαρακτηρίζει κυρίως σποριόφυτα, που ζουν έστω και σε μια φάση τής ζωής τους στην κυριολεξία μέσα στον αέρα, π.χ. σπόρια μυκήτων, οργανίδια λειχήνων ή βρύων. [ΕΤΥΜΟΛ. Ελληνογενές < αήρ + φυτόν, πρβλ. γαλλ. aerophyte] …   Dictionary of Greek

  • βλάστηση — Η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσονται τα διάφορα μέρη του φυτού ή όλα εκείνα τα όργανα που κυριαρχούν κατά τις διάφορες βλαστικές περιόδους, δηλαδή κατά την αύξηση, την ανθοφορία και την καρποφορία. Κάθε κύκλος β. συνδέεται φυσιολογικά με την …   Dictionary of Greek

  • βραδύπορα — τα φύλο μικροσκοπικών μεταξοζώων που ζουν στη θάλασσα, στα γλυκά νερά ή μέσα στο λεπτό υδάτινο στρώμα τών βρύων και τών λειχήνων …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.